Participatie


 Leerlingenraad

In onze school wordt de leerlingenraad jaarlijks democratisch verkozen uit en door de leerlingen. Alleen de leerlingen van de 2de & 3de graad kunnen zetelen in de leerlingenraad. Er is een vertegenwoordiging uit elke klas. De leerlingenraad wordt ongeveer vijf keer per jaar samen geroepen.

 Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:


 drie leden verkozen door en uit het personeel  ·

twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale,  ·

economische en culturele milieus   

drie leden verkozen door en uit de ouders  ·

de directeur van de school  ·Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 Oudervereniging

De oudervereniging is samengesteld uit een groep van geëngageerde ouders van kinderen uit onze school. Samen met de school willen zij meewerken aan de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. Zij zijn als het ware de ambassadeurs van de ouders van de kinderen van onze school.