Onze visieWe willen alle groeikansen bij onze leerlingen grijpen.

Wij geloven dat we als school onze leerlingen samen

kunnen laten groeien door hun sterke tools aan te leveren

zodat ze hun leven in handen kunnen nemen.

Hierin willen we een voorbeeldschool zijn in Vlaanderen.


Elke medewerker zet in op relationele autonomie voor

collega’s en leerlingen om maximaal in te zetten

op hun motivatie. De medewerkers streven hierbij naar

goede verhouding tussen ondersteuning en uitdaging.

We leren onze leerlingen om actief feedback te vragen,

zodat ze steeds beter hun leerproces in handen kunnen nemen.

Waar staan wij voor?


We werken daarbij vanuit vertrouwen in elkaar in een sfeer van verbondenheid en transparantie. We hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en onze medewerkers.

We leggen de lat hoog. We bieden kansen aan elke leerling om samen tot maximale groei te
komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht.

De lat hoog leggen  

We richten onze energie en focus op wat er echt toe doet. Onze kernopdracht zien we daar als
het nastreven van de leerdoelen.


  Focus op de essentie

Waar gaan we voor?

We communiceren transparant en vanuit verbondenheid. Op een nuchtere ongecompliceerde manier treden we op. We hebben vertrouwen in leerlingen, ouders en medewerkers. We zetten sterk in op leesplezier, technisch en begrijpend lezen.

Taal is krachtig  

We zetten leerlingen aan om de wereld om hen heen actief te onderzoeken. Zo ontdekken ze wat belangrijk voor hen is, ontdekken ze en ontwikkelen ze hun talenten. Doordat medewerkers en leerlingen samen onderzoekend zijn, vergroot de impact en dus de kwaliteit van hun leren.

  Onderzoekend voor de wereld

Hoe doen we dat?

We zetten in op onderwijs in kleine groepen (microteaching) en streven naar klasgroepen van maximum 20 leerlingen.

We richten onze ruimtes in volgens het principe "Less is more" zodat duidelijk is wat we in de focus willen zetten.