Disclaimer en privacy beleid

GO! basisschool De Luchtballon besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! basisschool De Luchtballon niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal GO! basisschool De Luchtballon al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via ict@godeluchtballon.be

GO! basisschool De Luchtballon spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. GO! basisschool De Luchtballon kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

GO! basisschool De Luchtballon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

GO! basisschool De Luchtballon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden. De website van GO! basisschool De Luchtballon bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. GO! basisschool De Luchtballon controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. GO! basisschool De Luchtballon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

GO! basisschool De Luchtballon heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van GO! basisschool De Luchtballon gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan GO! basisschool De Luchtballon.

GO! basisschool De Luchtballon respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan GO! basisschool De Luchtballon verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van GO! basisschool De Luchtballon verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door GO! basisschool De Luchtballon of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met secretariaat@godeluchtballon.be

Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Zoek

Volg ons

   

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken