Visie

Onze basisschool

Samen groeien, vormt het hart van De Luchtballon cultuur. We zijn betrokken bij elkaar, zorgen voor elkaar, erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van verbondenheid en transparantie. We geven genoeg autonomie aan elkaar zodat we samen in onze kracht kunnen staan en ons competent kunnen voelen.

Groeikansen grijpen.

Elke medewerker werkt vanuit de schoolvisie die geënt is op de visie van

scholengroep Huis11 en het project van het GO! onderwijs van de Vlaamse

Gemeenschap. Wij geloven dat we als school kinderen kunnen laten

groeien en hun sterke tools kunnen aanleveren zodat ze hun leven in

handen kunnen nemen. Hierin willen we een voorbeeldschool zijn in

Vlaanderen.

Verbondenheid met medewerkers, leerlingen en ouders.

Elke medewerker participeert actief in een professionele relatie met de

school, collega’s en leerlingen. We werken vanuit vertrouwen in elkaar in

een sfeer van verbondenheid en transparantie. We hebben aandacht voor

het welbevinden van leerlingen en medewerkers. We werken mee aan een

warme mensgerichte professionele cultuur.

Autonomie als motor voor energie.

Elke medewerker zet in op relationele autonomie voor collega’s en

leerlingen om maximaal in te zetten op hun motivatie. De medewerkers

streven hierbij naar goede verhouding tussen ondersteuning en uitdaging.

Samen groeien.

Elke medewerker ziet feedback en reflectie als een groeikans, zowel tussen

medewerkers onderling als tussen leerlingen en ouders.

De lat hoog leggen

We leggen de lat hoog voor iedereen. We bieden kansen aan elke leerling

en medewerker om samen tot maximale groei te komen, ongeacht zijn of

haar herkomst of geslacht.

Focus op de essentie

We richten onze energie en focus op wat er echt toe doet, op dat wat de

bedoeling is. De volgende vragen voor leerlingen en medewerkers staan

hierbij centraal:

  • Doe ik het goed?
  • Doe ik de goede dingen?
  • Doe ik de goede dingen goed?

We zetten in op onderwijs in kleine groepen (microteaching) en streven

naar klasgroepen van maximum 20 leerlingen.

We richten onze ruimtes in volgens het principe "Less is more" zodat

duidelijk is wat we in de focus willen zetten.

Taal is krachtig

We communiceren transparant en vanuit verbondenheid. Op een nuchtere

ongecompliceerde manier treden we op. We hebben vertrouwen in

leerlingen, ouders en medewerkers, ongeacht positie, geslacht of

achtergrond. We zetten sterk in op leesplezier, technisch en begrijpend

lezen.

Onderzoekend voor de wereld

We zetten leerlingen en medewerkers aan om de wereld om hen heen

actief te onderzoeken. Zo ontdekken ze wat belangrijk voor hen is,

ontdekken ze en ontwikkelen ze hun talenten. Doordat medewerkers en

leerlingen samen onderzoekend zijn, vergroot de impact en dus de kwaliteit

van hun leren.

Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Volg ons

   

Zoek

Sites op school

Klik hier om door te klikken