Busvervoer

Onze bus rijdt 's morgens, 's avonds en op woensdagnamiddag. De bus volgt een vastgelegd traject met verschillende stopplaatsen. Naargelang de leerlingen die van het busvervoer gebruik maken, kan die route gedurende het schooljaar licht wijzigen. De prijs voor de bus vindt u terug in het schoolreglement.

Afspraken

Toezicht op onze bus wordt verzekerd door busbegeleiders. Zij begeleiden de kinderen bij aantkomst op school tot op de speelplaats of de opvang. Bij het verlaten van de school begeven  de leerlingen zich naar de bus onder begeleiding van de busbegeleider en een leerkracht.

Hun verantwoordelijkheid stopt op het moment dat de kinderen op/van de bus stappen. Daarom vragen wij om uw kinderen 's morgens naar de bushalte te begeleiden en 's avonds tijdig aan de bushalte te staan om uw kind op te vangen. Kinderen die niet aan de halte worden opgehaald worden naar de naschoolse opvang gebracht. Wanneer uw kind de toestemming heeft om alleen te wachten aan de bushalte of alleen naar huis te gaan, dienen de ouders een schriftelijke verklaring te worden ondertekenen.

Met de auto, fiets of te voet

Onze school is makkelijk bereikbaar. Gelieve uw kind te begeleiden tot aan de toezicht houdende juf/meester. Indien hij/zij nog niet aanwezig is, vragen wij u om uw kind te begeleiden tot aan de opvangklas.
Wij vragen wel de verkeersregels te respecteren wanneer u uw kind aan de school afzet.

Fietsen worden in de fietsrekken geplaatst.

Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Zoek

Volg ons

   

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken